Heim

Program 2. halvår 2023

 

Torsdag 14. september kl 19 .00   Jan Ingve Bernssen

 Torsdag 28. september kl 19.00   John Olav Selstø

 Torsdag 12. oktober kl 19.00  Jørn Åsulf Vrålstad

 Torsdag 26. oktober kl 19.00   Ole-André Eliassen

 Torsdag 9. november kl 19.00   Gunnar Ajer

 Torsdag 23. november kl 19.00 Jørn Åsulf Vrålstad

 


  

 Alle møta er på Bø bedehus

 Hjarteleg velkommen!


Artig sak frå Bø Blad sitt arkiv frå 25.02.88

Trykk på biletet for å få det større!

Misjonens mål:

Verden for Kristus

 

Jesus bad oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler (Matt 28,18ff). Vi ønsker å nå nye folkegrupper med budskapet om ham, gjennom å bidra til at det vokser frem livskraftige kirker av troende som ved sin bekjennelse og sitt liv tjener sine medmennesker.

 

Det er det vår viktigste oppgave som misjonsbevegelse å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus. Vi har et budskap om forsoning mellom Gud og mennesker, og et ønske om forsoning og nestekjærlighet mellom mennesker.

 

Vi ønsker å bidra gjennom å støtte og etablere lokale menigheter og felleskap som bygger på Guds ord, samtidig som de er lokalt forankret og gir rom for alt det positive i den lokale kulturen. Vår hovedprioritet er å nå ut til folkegrupper som ikke har fått muligheten til å ta standpunkt til Bibelens budskap. Vi har også et nært samarbeid med mange lokale kirker i Sør-Amerika, Afrika og Asia, og driver også et utstrakt bistandsarbeid på flere av våre misjonsfelter.

 

Som kristne har vi også et grunnleggende kall til å være Kristi hender og føtter. Det å vise medfølelse, omsorg og kjærlighet i praktisk gjerning er en selvfølgelig del av vår visjon: Verden for Kristus. I møte med syke, fattige og undertrykte er det vår plikt og vår glede å vise respekt, medmennesklighet og kjærlighet, uavhengig av kjønn, religion og rase.

 

Vi har et naturlig fokus på langsiktig utviklingsarbeid i de områdene hvor vi er tilstede. I samarbeid med våre lokale kontakter har vi en unik mulighet til å bidra til en bedre fremtid for enkeltmennesker og lokalsamfunn. NLM ønsker å bidra til en verden med fred, rettferdighet og håp.

 

Les meir om NLM her!