Heim

BØ MISJONSFORENING

Bø bedehus, Gymnasbakken 55,

3802 Bø i Telemark

Program 2. halvår 2017

 

07.09. Møte Åge Solsvik

21.09. Møte Svein Sannes Marthinsen

05.10. Møte Axel Bugge

19.10. Møte Ole-André Eliassen Sang, piano og gitar

02.11. Møte Johan Olsen

16.11. Møte Ole-André Eliassen Sang, piano og gitar

30.11. Møte Oddvar Høgevoll

 

Alle møta er på Bø bedehus kl 19.00.

Hjarteleg velkommen!

Axel Bugge skal tale på møtet 5. oktober kl. 19.Tema: Nådegaver og talenter.

Vel møtt!

 

Lenker:

Misjonens mål:

Verden for Kristus

 

Jesus bad oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler (Matt 28,18ff). Vi ønsker å nå nye folkegrupper med budskapet om ham, gjennom å bidra til at det vokser frem livskraftige kirker av troende som ved sin bekjennelse og sitt liv tjener sine medmennesker.

 

Det er det vår viktigste oppgave som misjonsbevegelse å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus. Vi har et budskap om forsoning mellom Gud og mennesker, og et ønske om forsoning og nestekjærlighet mellom mennesker.

 

Vi ønsker å bidra gjennom å støtte og etablere lokale menigheter og felleskap som bygger på Guds ord, samtidig som de er lokalt forankret og gir rom for alt det positive i den lokale kulturen. Vår hovedprioritet er å nå ut til folkegrupper som ikke har fått muligheten til å ta standpunkt til Bibelens budskap. Vi har også et nært samarbeid med mange lokale kirker i Sør-Amerika, Afrika og Asia, og driver også et utstrakt bistandsarbeid på flere av våre misjonsfelter.

 

Som kristne har vi også et grunnleggende kall til å være Kristi hender og føtter. Det å vise medfølelse, omsorg og kjærlighet i praktisk gjerning er en selvfølgelig del av vår visjon: Verden for Kristus. I møte med syke, fattige og undertrykte er det vår plikt og vår glede å vise respekt, medmennesklighet og kjærlighet, uavhengig av kjønn, religion og rase.

 

Vi har et naturlig fokus på langsiktig utviklingsarbeid i de områdene hvor vi er tilstede. I samarbeid med våre lokale kontakter har vi en unik mulighet til å bidra til en bedre fremtid for enkeltmennesker og lokalsamfunn. NLM ønsker å bidra til en verden med fred, rettferdighet og håp.

 

Les meir om NLM her!